Veškeré obrazové a textové materiály včetně designu samotných stránek, dále jen materiály, jsou chrá­ně­ny autorskými právy, které patří jednatelům společnosti Artcapita s.r.o. a jsou tímto ne­ko­pí­ro­va­tel­né. Jakékoliv šíření materiálů bez pí­sem­né­ho souhlasu jednatelů je tímto zcela vyloučené.

V případě porušení autorských práv jednatelů je společnost Artcapita s.r.o. rozhodnutá vymáhat ná­hra­du za ušlý zisk soud­ní cestou.

Dne 1.1.2010 za ARTCAPITA s.r.o. Ondřej Dvořák jednatel společnosti.

 

 

Artcapita