Restaurování nástěnných maleb, štukové výzdoby, umělecké štukatérství, restaurování štukolustra

 

restaurování nástěnné malby

Obecně o restaurování

restaurování štukové výzdoby

 

Provádíme restaurování a rekonstrukce historických objektů a děl, vždy se snažíme velmi citlivě zasahovat do restaurovaného díla tak, aby jeho historická a umělecká hodnota nebyla poškozena. Naše reference mluví za nás.

více v referencích …

Co restaurujeme:

 

Restaurování štukové výzdoby - i velmi poničenou, vytvoříme nově repase štuků, zrekonstruujeme chybějící štukovou výzdobu na základě málo zachovalých fragmentů.

více v referencích …

Restaurování nástěnných maleb – i z velmi špatně dochovaných maleb ( příklad zákazník si myslel, že ani žádné malby nemá) jsme schopni zrekonstruovat původní vzhled nástěnné malby.

více v referencích …

Restaurování zlacení štukové výzdoby – zčernalé zbytky metálového zlacení se často dochovávají na štukové výzdobě, z dochovaných fragmentů lze uskutečnit rekonstrukci zlacení.

Více v sekci zlacení…

Restaurování speciálních dekorativních omítek – scagliola/štuk- mramor je mnohdy nevhodnými restaurátorskými zásahy z minulosti poškozena více, než zubem času.   Více scagliola…

Mnohdy se štuková výzdoba pouze tváří jako sádrová, ale pod vrstvami přemaleb se nachází mramorové sloupy, římsy i celé stěny ze scaglioly. Například vstupní chodby měšťanských domů, schodiště, průjezdy.

více v referencích …