Stropní rozety vyrábíme ze sádry pomocí našich forem a prototypů

Florální stropní rozeta – náš design, výroba a osazení

Stropní rozeta s florálním okružím

 

Stropní rozety s dekory

 

stropní rozety s dekory

Stropní rozety hladké

 

stropní rozety hladké

 

Stropní rozety

 

Stropní rozety jsou sádrové architektonické komponenty určené pro osazení do interiéru, jako ozdoba nad lustrem. stropní rozety příklady použití ...

 

Naše firma Artcapita vyrábí široký rozsah stropních rozet od malých s průměrem 20-30cm až po rozsáhlé mnoha-metrové rozety, jejichž okruží mohou pokrýt celý strop, takové naleznete v našem katalogu Stucco decor Luxury ...

 

Sádrové rozety prodáváme, popřípadě zákazníkovi zajistíme odborné osazení naší firmou.

 

Přesvědčte se v našich referencích ...

 

Stropní rozety – výroba prototypu / modelu pro formu

 

Výroba prototypu a formy rozety

 

Stropní rozety vyrábíme ze silikonových forem,
které získáváme z námi vlastnoručně modelovaných
prototypů / modelů.

Před samotným modelováním rozety ze sochařské hlíny vytváříme kresebný návrh stropní rozety. Při jeho tvorbě vycházíme z historických štukatérských podkladů.

Vymodelované segmenty rozety vyrobíme ze sádry
a sesadíme v celou stropní rozetu.

 

 

"... ctíme poctivé řemeslo, design který je nosný sám
o sobě a nestojí na jménu tvůrce ..."

 

Luxusní stropní rozeta – náš design, výroba a osazení

Stropní rozety - v rezidenčním bytě v Praze jsme vytvořili tento luxusní strop se stropní rozetou o průměru 5m. Stropní rozeta je florální a její konce popínavých šlahounů zasahují přes fabion.
- stropní rozety reference ...

 

navštivte naše hlavní umělecké štukatérství na horní liště

Kolorovaná stropní rozeta s květinovým okružím

Stropní rozety lze barevně rozlišit. Jsme

designéři, kteří se nebojí barvy a vá-

žíme si zákazníků, kteří s námi

jdou do odvážných projektů.

Neboť výjimečnost je proje-

vem osobnosti, která dnes

většině lidí schází.

- stropní rozety a malby ...

 

 

Stropní rozety - osazení

 

Stropní rozety, pokud se nejedná
o malé průměry, osazuje do interiéru vý-
hradně firma Artcapita.

Pro zákazníky, kteří chtějí osazení stropní rozety svépomocí, máme připra-
venou celou plejádu rozet s menšími průměry (do 1m).

Stropní rozety s velkými průměry
(1- 8 m) vyžadují značnou řemeslnou dovednost a zkušenost, v této věci věříme pouze sami sobě.

 

stropní rozety reference ...

 

Stropní rozety - osazení v interiéru

Stropní rozety technologie
osazení

Rozlišujeme pět druhů osazení stropní
rozety:

   

 • Osazení rozety přímo na povrch
  stropu ( vhodné pro jasně ohraničené
  rozety menších průměrů ).

   

 • Osazení rozety do předpřipravených
  základů, které jsou zahloubeny pod
  úroveň povrchu stropu. Nebo insta-
  lace segmentů stropní rozety přímo
  na jádro stropní omítky.

   

 • Osazení rozety na sádrokartonový
  podhled s montáží dvojitého sádro-
  kartonu.

 

Zlacené stropní rozety

 

 • Instalace stropní rozety na rabicový
  podhled a následné dohození omítky.

   

 • Montáž stropní rozety pomocí mode-
  rní tenkovrstvé technologie přímo na
  povrch stropu. Tento způsob je revolu-
  ční už samotnou technologií výroby
  stropní rozety. Je vhodný pro všechny druhy stropních rozet a všechny
  povrchy stropu, finální vzhled rozety
  se nikterak neliší od rozet osazovaných tradičním způsobem. Tato technologie
  krátí náklady i dobu realizace projektu
  a je v našem patentovém majetku.


- stropní rozety reference ...

 

Stropní rozety doplněné zlacením a iluzivními malbami